Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2012

MrsLullaby
21:02
8104 a897

July 14 2012

MrsLullaby
14:16
Play fullscreen

I know where you hide
Alone in your car
Know all of the things that make you who you are
I know that goodbye means nothing at all
Comes back and begs me to catch her every time she falls

 

She tried so hard to say goodbye.

Reposted from1996 1996 viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
14:11
0867 12b8 500
Reposted fromparampam parampam viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
14:05

Boże, ludzie nie powinni mnie denerwować bo wychodzi ze mnie suka jakich mało. 

— E.
Reposted fromevelina evelina viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
14:04
9611 303b 500
Reposted fromwojna wojna viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
14:04
1544 0c94
MrsLullaby
13:48
6877 8fac 500
Reposted fromjethra jethra viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:48
„Po prostu, istnieje taki rodzaj miłości, który można oddać jedynie smutnym uśmiechem.”
Reposted fromwhateveer whateveer viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:47
- Przecież się rozstaliśmy.
- Rozstanie nie oznacza końca uczuć.
— Dan & Serena.
Reposted fromlivhanna livhanna viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:47
MrsLullaby
13:47
MrsLullaby
13:47
Kochaj mnie mimo wszystko
Reposted fromlugola lugola viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:46
2746 061f
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:46
MrsLullaby
13:45
1520 4a96
Reposted fromsouri souri viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:45
5862 1771
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:43

Vicki: Nie chciałbyś być zakochany?   

Damon: Byłem kiedyś. To bolesne, bezcelowe i przereklamowane

— Pamiętniki wampirów
MrsLullaby
13:43
"Pijąc alkohol, trzeba znać swoją miarę" – powiedział mi kiedyś Franciszek Starowieyski. Zapytałem go dlaczego. "Bo można wypić za mało". I żyjąc, trzeba znać swoją miarę, bo można żyć za mało.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:42
1229 1865
Reposted fromirmelin irmelin viatobecontinued tobecontinued
MrsLullaby
13:42
2468 e746
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl