Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2012

MrsLullaby
13:02
Bo w mojej głowie zamieć.. Czarne, czarne chmury.. Zawierucha deszcz do spółki z gradem.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley
MrsLullaby
13:01

September 08 2012

MrsLullaby
00:46
chodź obejmij mnie do krwi..
— Republika
Reposted fromfallintotime fallintotime viacytaty cytaty

July 30 2012

MrsLullaby
23:13
Schudłabym.
Ale szkoda mi cycków.
Reposted fromrock-sex-love rock-sex-love viaMardyBuum MardyBuum
MrsLullaby
23:13
Najgorzej jest jak coś się zgubi. Wiesz telefon, kasę, albo takie tam.. zaufanie...
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaMardyBuum MardyBuum
MrsLullaby
23:13
Tyle się dzieje, potrzebny mi najlepszy przyjaciel.
— Gossip Girl
MrsLullaby
23:11
Uza­leżnienie od oso­by, która nig­dy nie będzie two­ja. Pot­rze­bujesz jej jak kub­ka ka­wy przed pracą, jak tle­nu, jak wo­dy. A te­raz wyob­raź so­bie, że nag­le cię zos­ta­wia, od­chodzi po­zos­ta­wiając je­dynie łzy. Du­sisz się. Nie jes­teś sobą. Spa­dasz na ciem­ne, bo­les­ne dno. 
Reposted fromsavemebaby savemebaby viaDarkAndLonley DarkAndLonley
MrsLullaby
23:10
MrsLullaby
23:04
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromtwice twice viaDarkAndLonley DarkAndLonley

July 17 2012

MrsLullaby
21:50
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.
— Bolesław Prus
Reposted frommegustasaborearte megustasaborearte viacytaty cytaty
MrsLullaby
21:49
Lily: Czy chcesz teraz uprawiać seks z zabezpieczeniem?
Marshall: Chcę.
Lily: Czy chcesz najpierw skończyć swój bekon?
Marshall: Lily, jesteś kobietą idealną.
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
MrsLullaby
21:48
Ted: Dzieci, każdy ma własną opinię na temat tego, ile czasu zajmuje pozbieranie się po zerwaniu...

Lily: Połowa długości związku.
Marshall: Każdy tydzień na każdy miesiąc, który byliście razem.
Robin: Dokładnie 10 tysięcy drinków. Tyle to zajmuje.
Barney: Nie możesz mierzyć czegoś takiego w czasie. To są poważne kroki... Z jej łóżka do drzwi. BUM, wyjść stąd, następna!
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
MrsLullaby
21:44
5498 5d10
Reposted fromKingasToy KingasToy viaTattoo-World Tattoo-World
MrsLullaby
12:56
Kocham się ze snami,
które noc zamiast Ciebie da mi.
— Maria Peszek - Marznę Bez Ciebie
Reposted fromfindmyway findmyway viaDarkAndLonley DarkAndLonley
MrsLullaby
12:54
MrsLullaby
12:54
5585 d3ac
MrsLullaby
12:53
Spać.
Przespać rok.
Siedem lat.

(...)
Rozpacz, że nie kochasz mnie.
— Hey, "Faza delta"
Reposted fromperla perla viaDarkAndLonley DarkAndLonley
MrsLullaby
12:52
Daj mi słuchawki z dobrym bitem, łyk piwa, pare kieliszków czystej, szluga i pozwól zapomnieć. Przecież Cie nie proszę o tak wiele.
Reposted frommefir mefir viaDarkAndLonley DarkAndLonley

July 15 2012

MrsLullaby
21:03
MrsLullaby
21:03
0718 eb0f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl